دانلود آهنگ و موزیک ویدیو پول پول از گروه گامنو

سواره پیاده فرقی که نداره مهم حرکته که واینستی بیارهاوه ای سریع بزن دنده دو برو حرکت کن گامنوپول پول پول پول پول پول پول پول … آیدی شاپ آی آرریز ریز ریز ریز پول جمع کردم حتی پول نداد باباماوه ای سریع بزن دنده دوبالا مث کرشندوهمیشه بدون که راهی هستدست تو دست نزدیک ترین کسپول دربیاری بریم جلواعتماد نکن به کس و ناکسهیچکس هیچکس پسالان شده دیگه همه کرکسآره پولتو بذار یه جا دربسسود بیاد روش سود سودالان نیست وقت خرجبود بودبریم یه مرحله ی بعدمیگ میگ سرمایه گذاریانجام شدهچک چک چیک چیک پرفکت پر فکتهشتگ … آیدی شاپ موزیک بهتر از کندی شاپخوبه حالا بده بره چاکسواره پیاده فرقی که نداره مهم حرکته که واینستی بیارهاوه ای سریع بزن دنده دو برو حرکت کن گامنوپول پول پول پول پول پول پول پول … آیدی شاپ آی آرریز ریز ریز ریز پول جمع کردم حتی پول نداد باباماوه ای سریع بزن دنده دوبالا مث کرشندوبه موقش آرومم ولی تن تامنفهمیدی نمیگم طعم طعم تندهخیلی مونده بهمی دود از کنده بلند میشهگیر کرد اینجا وسط راندهمیندازمت گوشه رینگتا بفهمی کیه کینگبه زودی آماده باش بعد از یه صدایی میرسه مثل وینگگامنو مث رباطه خفنه اینا کمتهنه مدل رپته میفتی به تته تپتههیچکس میگه ما لات بیخطریم مثل کبریتلازم باشه میسازیم آهنگ از نوع کامپوتهدیدم یه سبکه معتاده توشاینقد خراب کردن زده بالا بوشتازه چند سال کار کردن روشکلمه نه قورت دادن تک تک جوشاینو بده گوش سلامتی گوشا دوشزیر صدو بیست بوده ضریب هوششنیست پس لی پوششخاله زنک از نوع شک و شعبهگامنو برگ با چند تا شعبهاینا فقط حرف پول میزنن مثل شو به منمنه بیزنس من سوپر مناینقد نگو من من من من آخرش میره سرت به فنسواره پیاده فرقی که نداره مهم حرکته که واینستی بیارهاوه ای سریع بزن دنده دو برو حرکت کن گامنوپول پول پول پول پول پول پول پول … آیدی شاپ آی آرریز ریز ریز ریز پول جمع کردم حتی پول نداد باباماوه ای سریع بزن دنده دوبالا مث کرشندو

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *